เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

ร่วมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) โดยมีนายสุบิน เอกจิตต์ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง มทร.สุวรรณภูมิ ผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบอุปกรณ์ประหยัดน้ำจาก นายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาได้พัฒนาในการบริหารจัดการน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

   


Tag : #rmutsb #ข่าวประชาสัมพันธ์ #ข่าวกิจกรรม #กองกลาง #gad.rmutsb.

116 ครั้ง

Address

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล 32 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709105

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 14 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 792 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4156 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 19626 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองกลาง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ