เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

นายสุบิน เอกจิตต์
หัวหน้างานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นายเอกลักษณ์ นนทะวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพีระศักดิ์ จีนันตะ
นิติกร

นางสาวปุณณภา  แป้นจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกมลชนก ลมสมบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางปัญชลิกา ภู่มณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางรุ้งนภา  ภาคพิจารณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 


831 ครั้ง

Address

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล 32 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709105

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 7 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 854 ครั้ง
  • ปีนี้ : 2861 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 18331 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองกลาง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ