เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ฐานข้อมูล CDS ประเภทที่ 2 ชุดที่ 14 การสร้างข้อตกลงความร่วมมือ 

1. ฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายในประเทศ

2. ฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่างประเทศ


562 ครั้ง

Address

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล 32 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709105

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 13 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 860 ครั้ง
  • ปีนี้ : 2867 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 18337 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองกลาง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ