เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอบข่ายงานและภาระกิจ

การแบ่งส่วนงานภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2566 


กองกลาง 

  1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  2. งานสภาคณาจารย์และเลขานุการกิจ
  3. งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ
  4. งานอาคารสถานที่ บริการ จัดหารายได้ และบริหารทรัพย์สิน
  5. งานบริการศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 
892 ครั้ง

Address

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล 32 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709105

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 44 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1616 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6169 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 21639 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองกลาง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ