เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งานสภาคณาจารย์และเลขานุการกิจ

 
นายโฆษิต  มีคุณกิจ
หัวหน้างานสภาคณาจารย์และเลขานุการกิจ
เลขานุการผู้บริหาร  
นางดารารัตน์  ปะวารี
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญการ
นางสาวพรรณพรรณ ม่วงงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
   
นางยุพา บุญหล่อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางเอื้อมเดือน สมร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   

 
นางสาวอนุสรา รุ่งกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
งานธุรการกองกลาง   


นางอรอุมา อารีชม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรณี เวชทัพ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 

 546 ครั้ง

Address

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล 32 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709105

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 14 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 327 ครั้ง
  • ปีนี้ : 13780 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 15076 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองกลาง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ