เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ

 
นายหัตถ์เทพ  มัตติตานนท์
หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ

งานประชาสัมพันธ์
 
นางสาวธนัชพร  ปานเนาว์
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวธินินทร จิตราดิษฐานนท์
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฏฐา  สุขเกษม
นักประชาสัมพันธ์


 
งานเครือข่ายความร่วมมือ
     
นางสาวนารี  สุวรรณะ
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวดวงกมล  กนิษฐชาต
นักวิเทศสัมพันธ์
นายพิพัฒน์ ตรีไพบูลย์
นักประชาสัมพันธ์
 


721 ครั้ง

Address

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล 32 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709105

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 14 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 861 ครั้ง
  • ปีนี้ : 2868 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 18338 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองกลาง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ