เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงสร้างหน่วยงาน

นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายภูริทัต   อยู่สบาย

ผู้อำนวยการกองกลาง

 

นายสุบิน เอกจิตต์ 

หัวหน้างานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นายโฆษิต  มีคุณกิจ

หัวหน้างานสภาคณาจารย์และเลขานุการกิจ

 
 
.....................................

หัวหน้างานอาคารสถานที่ บริการ
จัดหารายได้ และบริหารทรัพย์สิน

 
   
.................................................
หัวหน้างานบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 


313 ครั้ง

Address

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล 32 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709105

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 4 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 317 ครั้ง
  • ปีนี้ : 13770 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 15066 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองกลาง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ