เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมมอบนโยบายในการดำเนินงานของงานสื่อสารองค์กร เเละงานบริการ กายภาพ เเละสิ่งเเวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลสุรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมประชุมมอบนโยบายในการดำเนินงานของงานสื่อสารองค์กร เเละงานบริการ กายภาพ เเละสิ่งเเวดล้อม  กองกลาง เพื่อหารือเเนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพเเละร่วมกันวางเเผนการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

   
   


100 ครั้ง

Address

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล 32 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709105

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 29 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 342 ครั้ง
  • ปีนี้ : 13795 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 15091 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองกลาง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ