เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมคณะกรรมการตลาดราชมงคล ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

                 นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการตลาดราชมงคล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตลาดราชมงคล ครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนารวมทั้งการบริหารจัดการตลาดราชมงคลให้มีประสิทธิภาพสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต โดยมี นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการตลาดราชมงคล นายสุรพล  ผิวบาง ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดปราจีนบุรี และคณะกรรมการตลาดราชมงคล ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดีและคณะกรรมการและเลขานุการตลาดราชมงคล อาจารย์กอบชัย เมฆดี ผู้จัดการตลาดราชมงคล เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Google Meet

ภาพการประชุม

   


Tag : #rmutsb #ข่าวการประชุม #ประชุมจัดหารายได้ #กองกลาง #ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi

ข้อมูลจาก : ภาพข่าวโดย นงทฉัตร ปานเนาว์


806 ครั้ง

Address

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล 32 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709105

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 37 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1281 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7807 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 23277 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองกลาง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ