***ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรในสังกัดได้ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ นายชิงชัยนายชิงชัย   มีแสงเพชร ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 *** เป็นภาพความอบอุ่นที่ทุกคนได้มอบให้กับพี่ในครั้งนี้