แบบฟอร์มหนังสือราชการ   

แบบฟอร์มหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก กอง คลิ๊ก 
อัพเดท 23 ก.ค.2558   

แบบฟอร์มหนังสือราชการกองกลาง
     - ตัวอย่างการลงนามในหนังสือราชการ  
     - แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก (กองกลาง)
     - แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก (มหาวิทยาลัย)
     - แบบฟอร์มหนังสือภายใน (กองกลาง)
     - แบบฟอร์มหนังสือภายใน (มหาวิทยาลัย)
     - แบบฟอร์มคำสั่ง (กองกลาง)
     - แบบฟอร์มคำสั่ง (มหาวิทยาลัย)
     - แบบฟอร์มบันทึกภายใน (กองกลาง)
     - แบบฟอร์มประกาศ (กองกลาง)
     - แบบฟอร์มประกาศ (มหาวิทยาลัย)
        อัพเดทวันที่ 23 ก.ค. 2558    

 

เลขที่หนังสือและชื่อย่อหน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ