แบบฟอร์มหนังสือราชการ   

แบบฟอร์มหนังสือราชการ
ของมหาวิทยาลัย
คณะ สถาบัน สำนัก กอง คลิ๊ก 
อัพเดท 15 ม.ค. 2561

แบบฟอร์มหนังสือราชการกองกลาง (มหาวิทยาลัย)
     - ตัวอย่างการลงนามในหนังสือราชการ  
     - แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก (มหาวิทยาลัย)  
     - แบบฟอร์มหนังสือภายใน (มหาวิทยาลัย)  
     - แบบฟอร์มคำสั่ง (มหาวิทยาลัย)  
     - แบบฟอร์มประกาศ (มหาวิทยาลัย)
        อัพเดทวันที่ 21 มิถุนายน 2561    
     

 

แบบฟอร์มหนังสือราชการสำนักงานอธิการบดี
     - ฟอร์มหนังสือภายใน (สอ.) กก.เป็นเจ้าของเรื่อง (ผอ.สอ.ลงนาม)  
     - ฟอร์มหนังสือภายใน (สอ.) กก.เป็นเจ้าของเรื่อง  
        อัพเดท วันที่ 21 มิถุนายน 2561    

 

แบบฟอร์มหนังสือราชการกองกลาง
     - แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก (กองกลาง)  
     - แบบฟอร์มหนังสือภายใน (กองกลาง)  
     - แบบฟอร์มคำสั่ง (กองกลาง)  
     - แบบฟอร์มบันทึกภายใน (กองกลาง)  
     - แบบฟอร์มประกาศ (กองกลาง)
        อัพเดท วันที่ 21 มิถุนายน 2561    

 

เลขที่หนังสือและชื่อย่อหน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ